Witamy

witamy serdecznie na stronach: Domu Pomocy Społecznej w Krakowie

Dom jest zlokalizowany na obrzeżach Krakowa, w pobliżu Skawiny. Jest jednostką stacjonarną pobytu stałego, zapewniającą mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i religijnych w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb, na poziomie obowiązującego standardu. Aktualnie nasz Dom zamieszkuje 87 dorosłych kobiet.

Na naszych stronach znajdziecie Państwo informacje o naszym Domu i jego mieszkańcach. Jeśli chcecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat naszego Domu, prosimy o kontakt.

Tel/Fax: 12 262 02 72
Centrala:
12 262 02 27
12 262 02 48
E-mail: babinski@poczta.onet.pl

BIP

ePUAP

Kategorie

Archiwum

Misja

Podstawowa zasada naszej pracy mówi, że każdy człowiek posiada godność i autonomię. Z tej podstawowej zasady wynikają następujące wnioski: mieszkańcy Domu niezależnie od stanu zdrowia mają takie same prawa jak wszyscy inni ludzie, przede wszystkim prawo do aktywnego udziału w życiu społecznym.

Inna zasada realizowana w naszym Domu to: tworzenie takich warunków życia i działania, które byłyby zbliżone do normalnych. Warunki takie realizujemy przede wszystkim poprzez kształtowanie odpowiednich partnerskich relacji z mieszkańcami oraz wspieranie ich w wyborze dojrzałego stylu życia. Misja jest wyrażona słowami:

Zrozumieć się, żyć razem

Nasza misja kładzie nacisk na wzajemne porozumiewanie się przy wykorzystaniu wszystkich sposobów komunikacji oraz takie organizowanie przestrzeni życiowej, aby pozytywnie wpływała na psychikę osób tu przebywających.

Celem funkcjonowania Domu jest zapewnienie mieszkańcom – osobom dorosłym, niepełnosprawnym intelektualnie warunków do bezpiecznego i godnego życia, intymności, wolności, umożliwienie rozwoju osobowości i usamodzielnienie na miarę ich możliwości.

Nie można komentować